Bị đổ oan lấy cắp 1 chỉ vàng, con dâu đổ cả chục cây vàng xuống đất có khắc ký hiệu gia đình: “3 đời nhà con làm vàng, cần gì 1 chỉ vàng của mẹ”

0

Leave A Reply

Your email address will not be published.